Jdi na obsah Jdi na menu
 


ABECEDA

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : žádné
Doba trvání : 1 minuta na hráče

Úkolem účastníků je přednést abecedu. Důležitý je ale její dramatický přednes - jako tragédii, komedii, reportáž z fotbalového zápasu, pohádku pro malé dítě atp. Při přednesu se nepoužívá žádných slov, jen se předříkávají hlásky abecedy. Hráč je může opakovat tolikrát, kolikrát to považuje za vhodné. Jednotlivá vystoupení nesmí přesáhnout 1 minutu a přednes by měl být co nejdramatičtější.

 

BALÓNPRÁSK

Počet hráčů : dvojice
Pomůcky : nafukovací balónky, provázek
Doba trvání : 50 minut

Na každý podnos dáme po pěti bramborech. První z dvou družstev vezmou podnos s bramborami a běží s ním k určenému místu, kde brambory vysypou, vracejí se zpět ke svému družstvu, odevzdávají podnos dalšímu, ten s podnosem běží k místu s bramborami, nabere polévkovou lžící brambory na podnos, běží s podnosem a bramborami zpět ke svému družstvu, předá podnos dalšímu, který na určeném místě brambory vysype atd. Hodnotí se dosažený čas.

 

BUM DO HLAVY

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : pro každého hráče noviny nebo ručník...
Doba trvání : do 30 minut

Hra je v podstatě použitelná jako seznamovací. Hráči sedí v koutku, uprostřed stojí jeden. Před začátkem hry se všichni představí {při seznamování jménem nebo přezdívkou, jinak hrajeme na zvířata, ovoce...}. Na počátku někdo vykřikne jméno. Stojící se snaží jmenovaného, dříve než on stačí říct jméno někoho jiného, bouchnout přes hlavu ručníkem, novinami... Pokud se mu to podaří, vymění si role.

 

ČÁSTI TĚLA

Počet hráčů : libovolný, vhodné jsou smíšené páry
Pomůcky : lístky s částmi těla
Doba trvání : do 30 minut

Na lístky se nejprve napíší části lidského těla, nejvhodnější jsou končetiny a části hlavy. Potom se vyberou nebo určí soutěžící páry. Pro každý pár se pak vybírají lístečky z klobouku. Vybírat mohou buď členové páru, nebo zvlášť určený další hráč. Úkolem dvojice je spojit se vylosovanými částmi těla, přičemž ve spoji musí umístit jeden z lístečků. Pokud se jim to povede, pokračují dál v tahání z klobouku, dokud jim některý z lístečků neupadne, nebo již nejsou schopni další spojení utvořit. Vyhrává ta dvojice, která získá nejvíce bodů, tzn. udrží najednou nejvíce lístečků.

 

DVANÁCT MĚSÍCŮ

Počet hráčů : libovolný, větší
Pomůcky : žádné
Doba trvání : do 1 hodiny

Hra je určena pro větší počet hráčů a je to rovněž hra seznamovací. Jeden z hráčů se ujme vedení a vyzve ostatní, aby se rozdělili do skupin podle měsíců svého narození. Tyto skupinky se pak domluví a předvádějí sporty, lidové zvyky, polní práce nebo hry, typické pro jednotlivé měsíce. Vyhrává skupina, jejíž improvizovaný výstup byl nejvtipnější. Úkol lze výrazně ztížit požadavkem provést své vystoupení pantomimicky.

 

FOUKANÁ

Počet hráčů : libovolný, raději menší
Pomůcky : pro hráče sklenice na pití a desetník
Doba trvání : do 15 minut

Na hranu sklenice na pití se položí desetník. Úkolem hráče je přefouknout desetihaléř na druhou stranu sklenice. Úspěch je věcí nápadu a trpělivosti.

 

HADE, KDE JSI

Počet hráčů : dvojice
Pomůcky : dva šátky, ručník
Doba trvání : 45 minut

Dvěma hráčům se zavážou oči a od té chvíle se pohybují pouze v dřepu. Jeden hráč vyvolává : "Hade, kde jsi?" Druhý se musí ozvat : "Zde!" Ten, kdo se tázal, se snaží hada uhodit dekou, nebo ručníkem, zavázaným na uzel. Po ráně se hada ptá druhý hráč : "Hade, kde jsi"? atd. Vítězí ten, kdo třikrát zasáhne protivníka.

 

INICIÁLY

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : mozek
Doba trvání : do vyčerpání

Jeden z hrajících vysloví začáteční písmena křestního jména a příjmení nějaké známé osoby. Může to být spisovatel, politik, herec, malíř, sochař nebo sportovec. Ostatní hádají jeho jméno. Kdo je vysloví jako první, vyhrává bod a určuje iniciály v dalším kole. Neuhodne-li nikdo, musí ten, který dává hádat, na požádání přidat k začátečnímu písmenu další písmeno z příjmení a to tak dlouho, dokud někdo konečně neuhodne, o koho se jedná.

 

JEŘÁB

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : pro hráče sešit A 5
Doba trvání : do 10 minut

Jde o zkoušku ohebnosti a zavalitosti těla. Otevřený sešit se postaví jako stříška na zem. Hráč se k němu postaví a chytí jednou rukou za zády za kotník opačné nohy. Poté se snaží předklonit a sebrat v zubech sešit, aniž by se přitom dotkl země jinou částí těla, než je noha, na níž stojí. Těm nejlepším se to skutečně povede.

 

KALEIDOSKOP

Počet hráčů : libovolný, tři skupiny
Pomůcky : žádné
Doba trvání : do 30 minut

Hrají tři skupiny. Dvě z nich sedí u stolu proti sobě, třetí si je prohlédne a vyjde na chvíli z místnosti. Mezitím si někteří hráči vymění místa. Vrátivší se skupina má pak co nejrychleji poznat a popsat změny, pak je vystřídána jinou skupinou. V opačném případě jde znovu z místnosti a pokus opakuje.

 

KDO JE KAPITÁN

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : žádné
Doba trvání : do 30 minut

Legenda : Byla jedna veliká a krásná loď, která plula po mnoha mořích. Nikdo nedával námořníkům hlučné rozkazy a přece šlo všechno jako na drátku. Lana se napínala, plachty se rozvinovaly a svinovaly, paluba byla vydrhnuta. Loď fungovala, aniž by vlastně bylo vidět, jak ...
Jeden z hráčů vyjde za dveře a zbylí se dohodnou, který z nich bude kapitánem. Kapitán dává posunky různé rozkazy a ostatní ho rychle a co nejpřesněji napodobují. Hadač má poznat, odkud rozkazy vychází, tj. kdo je kapitánem. Může se měřit čas a kdo uhodne nejdřív, je vítěz.

 

KORUNA

Počet hráčů : libovolný, dvě družstva
Pomůcky : koruna
Doba trvání : do 30 minut

U stolu sedí dvě družstva proti sobě. Jedno družstvo má ruce pod stolem a podává si korunu. Kdokoliv z druhého družstva řekne dost. Na tento povel musí první družstvo plácnout rukama o stůl a nechat je ležet na stole. Druhé družstvo se snaží podle zvuku uhodnout, kdo z hráčů má pod rukou korunu. Při dostatku hráčů (nad 6 v družstvu) může být více pokusů o uhádnutí (až 3). V případě, že se podaří uhádnout, kde je koruna, vymění si družstva úlohu.

 

KRESLENÍ POSLEPU

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : šátek, papír a tužka pro každého
Doba trvání : do 15 minut

Hráči obdrží tužky a papíry, šátkem se jim zaváží oči a poté dostanou za úkol něco konkrétního nakreslit (zvíře, hrad, člověka...). V závěrečné vernisáži hráči navzájem bodují svá dílka a vybírají nejlepší.

 

NA ČÁRY

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : papír a tužka pro každého
Doba trvání : do 15 minut

Každý hráč má list papíru a tužku. Na dané znamení nakreslí každý na svůj papír libovolnou klikatou čáru a přidá list svému sousedu po pravé straně. Úkolem každého je doplnit čáru, kterou nakreslil jeho soused tak, aby vznikl obrázek, který něco představuje. Opět uspořádáme výstavu kreseb a vyhodnotíme nejlepší.

 

NA FILMY

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : žádné
Doba trvání : do 1 hodiny

Závodí spolu dvě skupiny. Aby se hra později nezdržovala, je vhodné, aby si každá skupinka připravila do zásoby několik názvů filmů. Začátečníkům doporučujeme, aby volili filmy hodně známé, v jejichž názvech nejsou cizí slova nebo vlastní jména. Když jsou obě skupiny připravené, vyšle jedna z nich svého zástupce k soupeřům, kteří mu pošeptají nebo napíší název některého z vybraných filmů. Hráč má minutu na rozmyšlenou. Pak se musí mlčky, bez jediného slova, pokusit název filmu jakýmkoliv způsobem předvést svým spoluhráčům, kteří nesmějí jen pasívně přihlížet - naopak, snaží se mu pomáhat tím, že ho zahrnují otázkami. (Je to český film, z kolika slov se skládá jeho název, předvádíš první slovo, je to podstatné jméno, má něco společného s létáním, je to pták ? atd.) Předvádějící musí na všechny otázky rychle reagovat a může si pomáhat nejrůznějšími způsoby. Skládá-li se název filmu z více slov, nejlépe začít u toho, které je pro název nejtypičtější.
Závodí se tak, že předvádějící z obou skupin se střídají a časy se zapisují. Měří se od chvíle, kdy uplynula minuta na rozmyšlenou, až do okamžiku, kdy některý ze spoluhráčů předvádějícího vysloví název hádaného filmu. Vyhrává skupina s nejkratším časem.

 

NA LOKTY

Počet hráčů : libovolný, raději menší
Pomůcky : vybraných 10-12 předmětů
Doba trvání : do 30 minut

Hra cvičí paměť a hmat. Vedoucí hry ukáže několik předmětů (pro začátek stačí asi 12). Všichni hráči si pak sednou zády ke stolu, ohnou ruku a loket položí na stůl. Vedoucí jim pak klade předměty tak, aby je mohli loktem ohmatat. Hráč při akci nesmí předmět vidět. Po několikátém opakování této hry se věci již předem neukazují.

 

NA SMĚŠNOU BABU

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : žádné
Doba trvání : 40 minut

Od hry na klasickou babu se příliš neliší. Baba se musí dotknout druhého hráče a tím mu tuto lichotku předat. Hráč, který ji získá, si musí rukou držet zasažené místo zásahu tak, abychom se všichni pobavili.

 

NA TECHNOLOGY

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : tužka a papír pro každého hráče
Doba trvání : do 45 minut

Vedoucí hry jmenuje nějakou věc každodenní potřeby. Úkolem o- statních je napsat pokud možno co nejvíc prostředků, které byly použity k jeho výrobě. Vyhrává ten, kdo sestaví seznam co nej- přesnější. Je-li vysloveno třeba slovo zápalky, píší hrající všechny věci potřebné k jejich výrobě, od kácení stromů přes zpracování dřeva, síru a fosfor až po papír, který se používá na výrobu krabiček. Hru můžete hrát i jako závod dvou i více skupin.

 

NOSIČI

Počet hráčů : několik stejných družstev
Pomůcky : 3 knihy a míče na družstvo
Doba trvání : 50 minut

Hráči se rozdělí do několika družstev o stejném počtu členů. Družstva se seřadí do zástupů. První z družstva stojí na startovní čáře, má na hlavě tři knihy a v ruce drží míč. Na druhém konci místnosti, proti každému družstvu je nakreslen malý kruh, ve kterém leží druhý míč. Po pokynu první hráči vyjdou ke svému kruhu a vymění míč. Vrátí se na startovní čáru, předají knihy a míč dalšímu v družstvu. Skupina, která první absolvuje výměny míčů, vyhrává. Jestliže někomu spadnou knihy, přidrží-li si je rukou, nebo jestliže neumístí míč správně do kruhu, musí se vrátit na startovní čáru a začít znovu.

 

OVOCNÝ KOŠ

Počet hráčů : libovolný počet
Pomůcky : židle ( o jednu méně než je účastníků )
Doba trvání : 40 minut

Provede se rozpočítání účastníků hry, kteří sedí na židlích v kruhu, různými druhy ovoce, a to střídavě. Např. jablka, hrušky, třešně, švestky, atd. Jeden hráč se postaví doprostřed kruhu a vyvolává jednotlivé druhy ovoce, přičemž si ti hráči (druh ovoce), kteří byli vyvoláni musí navzájem vyměnit místo. Hráč, který stojí uprostřed, se snaží zaujmout volnou židli. Ten, na kterého židle nevybyla, musí vyvolávat. Vyvolá-li "OVOCNÝ KOŠ", vymění si místo všichni hráči.

 

Pantomima: Předvádíme různé činnosti a hráči se snaží co nejrychleji určit co dotyčný předvádí. Třeba povolání nebo přísloví.

 

PEPÍČEK S ČÁRKOU

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : krém, zubní pasta, uhel
Doba trvání : podle vytrvalosti hráčů

Hraje neomezený počet lidí (např. Petr, Jana, Lenka, Karel). Na začátku hry jsou všichni bez čárky. Pak se začne vlastní hra :
Petr : "Já, Pepíček bez čárky, volám Janu bez čárky."
Karel: "Já, Pepíček bez čárky, volám Janu bez čárky."
Jana : "Já, Pepíček bez čárky, volám Lenku bez čárky."
V případě, že se někdo splete, dostane čárku. Čárka se udělá krémem, zubní pastou, uhlem nebo něčím jiným na obličej, aby byla vidět. Pak se říká : Lenka : "Já, Pepíček bez čárky, volám Karla s jednou (dvěma, třemi...) čárkou." Karel : "Já, Pepíček s čárkou (dvěma, třemi...), volám Janu bez čárky." Hra končí vyčerpáním mentální odolnosti hráčů.

 

PLÁCANÁ

Počet hráčů: libovolný, do 20
Pomůcky : stůl
Doba trvání : do 30 minut

Hráči si sednou okolo stolu, aby tvořili uzavřený kruh. Všichni položí ruce na stůl dlaněmi dospod tak, aby je měli překřížené se sousedy. Jeden člověk plácne o stůl a řetězově se plácání posouvá. Pokud někdo plácne dvakrát za sebou, obrací se směr plácání.

 

POČÍTÁNÍ S TLESKÁNÍM

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : mozek
Doba trvání : do 30 minut

Hraje se kolem stolu nebo v kruhu. Hru vede dobrý počtář, který počítá, a hráči přitom musí při vyslovení každého čísla tlesknout. Kdykoli však vysloví číslo, které je násobkem tří, nebo ve kterém je trojka, netleskají hráči hlasitě, ale tiše tlesknutí naznačují. Kdo se splete, vypadne ze hry. Kdo zůstane poslední, vítězí a při opakování hry počítá. Pochopitelně se může hra obměňovat s jakýmkoli jiným číslem.

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Počet hráčů : maximálně 10
Pomůcky : tužka a větší papír pro každého hráče
Doba trvání : do 30 minut

Všichni hráči potřebují tužku a větší papír. Dohodnou se, co se bude kreslit, zda muž či žena nebo zvíře. Začíná se od hlavy, kterou všichni nakreslí, založí papír tak, aby nebylo vidět co nakreslili, a podají svému sousedu. Ten pokračuje v kresbě krku a stejným způsobem odevzdá papír dalšímu hráči. Postupně se tak nakreslí ruce, trup k pasu, nohy ke kolenům, nohy ke kotníkům. Předposlední přikreslí boty a poslední připíše, koho portrét představuje. Na závěr se uspořádá výstava portrétů.

 

POSTŘEH

Počet hráčů: libovolný
Pomůcky : libovolné drobné předměty (30 - 50 ks), stopky,
Doba trvání : do 15 minut

Na stole rozložíme větší množství (30 - 50 ks) drobných předmětů (knoflíky, šroubky, známky, kamínky...) a přikryjeme je ručníkem, prostěradlem, atd. tak, aby hráči neviděli, o vedoucí hry pak na chvíli (cca 20 - 30 vteřin) předměty odkryje a hráčům ukáže. Hráči potom mají za úkol napsat na papír co nejvíce předmětů. Složitější způsob bodování je ten, že za každý správně určený určený předmět započteme 1 bod, za napsaný předmět, který nebyl vystaven se dva body strhnou, a za vystavený a nenapsaný; se strhne jeden bod. Zkoušku lze několikrát opakovat. Zajímavé je testovat časovou závislost paměti tím, že po delší době (asi 2 hodiny), požádáme hráče o nové zapsání předmětů, které viděli.

 

PŘÍBĚHY

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : šátek
Doba trvání : 50 minut

Všichni hráči si sednou do kruhu a dostanou čísla. Pak se určí jeden chytač, kterému se zavážou oči a postaví se dovnitř kruhu. Vyzve vyvoláváním dvou čísel příslušné soutěžící, kteří si musí vnitřkem kruhu vyměnit místa. Vyvolávač se jich snaží v době, kdy si vyměňují místa dotknout. Podaří-li se mu to, předává chycenému svou úlohu chytače, pokud ne, pokračuje ve vyvolávání dále.

 

PŘEDÁVAČKA

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : pro družstvo krabička od sirek, koruna, míček
Doba trvání : 45 minut

Hráči v družstvu si předávají mezi sebou:
a/ víčka krabičky od sirek z nosu na nos,
b/ pomeranč nebo jiné ovoce, popřípadě míček držený pod bradou,
c/ korunu z čela na čelo,
d/ míček z klína na klín.
Vítězí tým, který předal dříve, při pádu opakuje dvojice, která pád způsobila. Je zakázáno pomáhat si rukama.

 

PUTOVNÍ PRSTÝNEK

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : provázek
Doba trvání : do 30 minut

Hráči se posadí do kruhu a každý má pořadové číslo. Do středu kruhu jde vedoucí. Přijde k některému hráči a zeptá se: "Máš volné místo?" Ten odpoví : "Ne, ale je volné čtvrté a osmé." Hráči s čísly čtyři a osm si vymění místa. Vedoucí se snaží dosáhnout volného místa dříve než některý z těchto hráčů. Když se mu to podaří, zůstává sedět na získaném místě a nechává si to číslo, které měl hráč, jenž nesedí. Hráč, který zůstává bez místa, jde do středu a ve hře se pokračuje.

 

SBÍRÁNÍ KOLÍČKŮ

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : kolíčky, provázek, ešus nebo hrnec
Doba trvání : 50 minut

Na provazech natažených vodorovně přes jednu stranu místnosti navěsíme kolíčky na prádlo, ne těsně k sobě. Na druhou stranu místnosti do místa startu postavíme na zem ešus nebo menší hrnec. Úkolem soutěžícího je přenést všechny kolíčky v co nejkratším časovém intervalu do nádoby na startu, a to pouze ústy. Je povoleno brát si více kolíčků zároveň a s kolíčky na šňůře jakkoliv (ústy) manipulovat. Tato hra se dá hrát i jako vyřazovací - dva provazy vedle sebe, či jako štafeta.

 

SLEPÝ ŽEBRÁK

Počet hráčů : libovolný, do 10
Pomůcky : hrst platných mincí, šátek
Doba trvání : do 30 minut

Potřebujete hrst mincí, které jsou v oběhu. Pár korun, desetníků, dvacetníků, dvoukorun, pětikorun a desetikorun. Hrst mincí vložíte do rukou hráči, kterému zavážete oči. Jeho úkolem je v co nejkratší době mince roztřídit. Za každou špatně umístěnou nebo vůbec nezařazenou minci odečítáme hráčům trestný bod. Čas pochopitelně měříme. Vítězí hráč, který má nejlepší čas s nejmenší bodovou ztrátou.

 

SLOVNÍ FOTBAL

Počet hráčů : sudý počet
Pomůcky : žádné
Doba trvání : podle libosti

Ten, kdo otvírá hru, vysloví nějaké podstatné jméno, třeba ATOM. Smyslem hry je co nejrychleji odpovědět slovem, které začíná dvěma posledními písmeny řečeného slova, v našem případě např. OMÁČKA. Kdo vysloví slovo první, získává bod. Další slovo bude třeba KAJUTA, atd. Slovní přihrávky se mají dít co nejrychleji. Slova se nemohou opakovat a platí pouze ta, která mají skutečně smysl.

 

SOLO SUŠICE, SOLO LIPNÍK

Počet hráčů : sudý počet
Pomůcky : krabičky od zápalek
Doba trvání : 30 minut

Hráči se rozdělí do dvou družstev a posadí či postaví vedle sebe. Kapitáni obou družstev si na nos nasadí vnější část krabičky od zápalek a předají ji na nos dalšího hráče, aniž by použili rukou. Tak předává až k poslednímu v řadě a zase se předává krabička zpět. Spadne-li krabička na zem, musí ji hráč, který ji upustil, zvednout ze země, ale opět bez pomoci rukou. Musí si ji nastrčit na nos (např. tím, že si ji opře o nějaký pevný předmět, nebo že mu ji spoluhráč přidrží nohou). Vítězí to družstvo, jehož krabička se vrátí kapitánovi nejdříve.

 

ŠPLH

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : nit, bonbóny nebo cukr
Doba trvání : 15 minut

Kostka cukru nebo bonbón se uváže na stejně dlouhou nit pro každého závodníka - asi 100 - 120 cm dlouhou. Závodníci musí vsoukat nit do úst bez pomoci rukou. Kdo se rychleji dostane ke kostce cukru, vyhrává.

 

Tři desetníky: V místnosti schováme tři desetníky tak, aby aspoň jedna třetina desetníku byla vidět. Potom se hráči snaží tyto desetníky najít. Rozhoduje čas nejlepšího hledače.

 

UTÍKAJÍCÍ MÍSTO

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : židle
Doba trvání : 30 minut

Židle jsou sestaveny do kruhu. Na všech kromě jedné, sedí hráči. Jeden hráč stojí uprostřed. Začne hru tak, že se snaží posadit na prázdné místo, ale všichni hráči, rychle si přesedají doleva a brání tím, aby se na volné místo dostal. Místo stále střednímu utíká. Podaří-li se mu, aby si sedl, jde na jeho místo jeho soused vlevo.

UZEL

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : žádné
Doba trvání : do 30 minut

Hráči vytvoří kruh a pomalu kráčí k jeho středu a to tak dlouho, až nemohou dál. Pak skloní hlavy a zvednou pravou ruku nad hlavu a zachytí ruku někoho jiného. Poté se podívají vzhůru a uloví v chumlu zdvižených levých rukou ruku někoho jiného. Tím bylo dosaženo rozhození kostky. Úkolem hráčů je zmíněnou kostku složit, tedy vytvořit opět kruh s podmínkou, že se všichni musí držet za ulovené ruce. Hráči mohou podlézat, přelézat, rozmotávat se, avšak nesmí se pustit.

 

VÝPRAVA NA SEVERNÍ PÓL

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : žádné
Doba trvání : do 1 hodiny

Jeden z hráčů je námořníkem, ostatní sedí v kruhu. Námořník přistoupí k některému hráči a řekne : "Jedu na severní pól, chceš něco poslat Eskymákům ?" Oslovený musí jmenovat nějakou věc, která je v místnosti a začíná stejným písmenem jako jeho jméno. Námořník tuto věc vezme, obejde s ní přístav (tj. kruh) a ptá se dalšího. Kdo si nic nevymyslí, stává se námořníkem a musí převzít všechny dary a chodit s nimi dál kolem kruhu. Když námořník obejde všechny hráče, položí hromadu věcí na zem a volá : "Haló, Eskymáci, to vám posílá Evropa!" Na to se všichni hráči vrhnou k hromadě věcí a každý se snaží co nejrychleji zmocnit své věci a dát ji na původní místo. Kdo byl poslední, bude v příštím kole námořníkem.

 

VYSOKÉ NAPĚTÍ

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : žádné
Doba trvání : do 15 minut

Postavíme se do kruhu a uchopíme za ruce. Jeden hráč se postaví doprostřed. Hráči v kruhu představují elektrické články, jimiž probíhá proud, a úkolem prostředního je zajistit, aby byl článek přerušen. Hra začíná tím, že na pokyn středního hráče stiskne označený hráč ruku svému sousedovi po levé straně. Ten předá stisk ruky dalšímu, a tak obíhá stisk kolem kruhu. Hráči si občas jeho směr mění. Střední hráč si bedlivě všímá svých kamarádů stojících v kruhu, jejich tváří i rukou, a jeho úkolem je uhodnout, kde právě stisk probíhá. Uhodne-li, musí ho hráč, jehož stisk ruky zpozoroval, vystřídat. Zmýlí-li se, musí hádat znovu.

 

ZADKOŠŤOUCH

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : žádné
Doba trvání : 40 minut

Soupeři si nejdříve upraví postoj a vzdálenost asi takto i jeden hráč se předkloní a druhý, prohnutý v pase směrem dopředu, stoupne těsně za něho. Oba stojí zády k sobě ve stoji spatném. Úkolem je donutit soupeře ukročit nohou ze základní pozice, tentokrát úderem tzv. prodloužené části zad. případně úhybným manévrem v okamžiku soupeřova útoku. Uhýbat se může i do stran, chodidla však musí zůstat na místě. Po celou dobu se soutěžící dívají dopředu, neotáčejí se a řídí se odhadem a citem.

 

Z JEDNOHO CO NEJVÍC

Počet hráčů : libovolný
Pomůcky : tužka a papír pro hráče
Doba trvání : do 30 minut

Hráči jsou vyzbrojeni papírem a tužkou. Dohodnou se na nějakém delším slově, které si zapíší na svůj list papíru. Z jeho písmen se pak každý snaží utvořit co největší počet slov. Smí se tvořit ta slova, skládající se výhradně z písmen, z nichž se dané slovo skládá, a to i co do počtu. Obsahuje-li dané slovo jedno A, nesmí se v žádném novém slově vyskytovat A dvakrát. Smí se tvořit jen podstatná jména, nikoli vlastní, v prvním pádě jednotného čísla. (Háčky a čárky se nesmí přidávat ani ubírat). Každé utvořené slovo musí mít alespoň tři písmena. U zkušených hráčů může kdykoli ukončit kterýkoli hráč tak, že řekne "DOST". Všichni si spočítají utvořená slova.
Ten, který jich má nejvíc, začne pomalu číst svůj seznam. Je samozřejmé, že mnoho ze čtených slov mají ve svých seznamech i jiní hráči. V takovém případě vzkřiknou "Mám!" a přečte svůj seznam slov další hráč, opět se vyškrtají slova, společná u dvou nebo více hráčů a takto se postupně vystřídají všichni. Vyhrává ten, kterému zbylo nejvíc nepřeškrtnutých slov.
Ukázka : Dáno je slovo SAMOOBSLUHA. Tvořená slova o nejméně 4 písmenech : Obloha, album, bluma, halas, halma, houba, losos, laso, moula, ohlas, sloha, sobol, aula, basa, hlas, husa, lama, louh, maso, mlha, molo, mula, obal, osma.

 

ZMATKOVACÍ

Počet hráčů: libovolný
Pomůcky: lístečky s úkoly
Doba trvání: 20 minut

Soutěžícím se rozdají lístečky s úkoly, které musí plnit. Např.: Vyzuj co nejvíce hráčů! - nikdo se nesmí zouvat! - vynes co nejvíce židlí! - polib co nejvíce partnerů! - nikdo nesmí vynášet židle! - nikdo se nesmí líbat! atd. Na znamení se všichni dají do toho úkolu, který dostali a snaží se ho co nejlépe plnit.