Jdi na obsah Jdi na menu
 


BAGO


Počet hráčů: 4 a více
Pomůcky: 1 - 2 míče
Doba trvání: do 30 minut

Boj o získání míče v kruhu - procvičují se přihrávky házením, správné chytání a ruční zpracování míče, klamné pohyby při přihrávkách. Hráči jsou rozmístěni po obvodu velkého kruhu, rozestupy mezi nimi jsou větší než na upažení. Uprostřed kruhu se volně pohybuje určený hráč (bago). Hráči na obvodu si navzájem různým způsobem přihrávají (házením). Přihrávat mohou sousedním hráčům vpravo i vlevo případně přes kruh, kterémukoliv spoluhráči. Úkolem středního, v kruhu se pohybujícího hráče, je získat míč a to zachycením přihrávky nebo i v případě nesprávného chycení - zpracování míče (např. když míč vypadne hráči z rukou, odskočí atd.). K získání míče stačí střednímu hráči pouze dotyk. Podaří-li se mu to, vystřídá jej a do středu nastupuje ten hráč, jehož přihrávku zachytil, od kterého získal míč. Při větším počtu hráčů se hraje se dvěma středníky, případně i se dvěma míči. Hraje se na čas - např. na 5 minut. Vítězem - nejlepším - je ten, kdo byl nejméněkrát, resp. nejkratší dobu středníkem. Při dobré technice podávání je úloha jediného středníka velmi nesnadná a pohybově náročná. Méně obratní jednotlivci se proto v úměrném čase vystřídají, i když míč nezískají. Jejich úkol se také usnadní přidáním druhého středníka.

BOJ O MÍČ


Počet hráčů: libovolný
Pomůcky: míč, krepový papír
Doba trvání: 60 minut

Hrají dvě družstva o stejném počtu hráčů. Je nutné, aby jedno z družstev bylo nějak viditelně označeno, aby jeho členové i na dálku poznali. Na povel rozhodčího se hráči obou družstev rozeběhnou volně po hřišti a na další povel zůstanou stát. První družstvo dostane míč a na povel si ho začne přihrávat. Členové druhého družstva se snaží míč v letu chytit. Podaří-li se to některému z nich, přiklepne míč na zem a hlásí jeden bod, který rozhodčí zapíše. S míčem se nesmí běhat, ale vždy při započítávání bodu si mohou hráči měnit místa. Hraje se na předem určený počet kol a vítězí družstvo, které získá víc bodů.

FAUSTBALL


Počet hráčů: 2 x 5 hráčů (pětičlenná družstva)
Pomůcky: volejbalový míč, 25 metrů provazu 3 - 5 mm
Doba trvání: 30 minut / zápas

Tato hra se hraje volejbalovým míčem 2 x 15 minut na hřišti o rozměrech cca 20 x 50 metrů. Obdélník hřiště je rozdělen na dvě stejné poloviny provazem ve výšce cca 2 metry. Ve vzdálenosti 3 metry od střední čáry jsou vyznačeny na obou polích čáry podání. Každé družstvo má 5 hráčů: 3 v předním a 2 v zadním hracím poli. Hra se zahajuje podáním z kteréhokoliv místa za podávací čárou, přičemž jedna noha hráče musí zůstat na zemi. Míč se odbíjí po nadhozu anebo z ruky. Soupeř má pak pro vrácení maximálně tři údery, avšak každý úder musí provést jiný hráč. Míč je možné hrát přímo ze vzduchu, anebo až po prvním odrazu od země. Odráží se pouze jednou rukou, sevřenou v pěst a přitisknutým palcem. Taktika hry je podobná jako při volejbalu. Prvním úderem se míč zpracovává, druhým se připravuje útok a třetím se útočí. Každá chyba se počítá jako bod. Podává vždy to družstvo, které se dopustilo chyby. V průběhu hrací doby se dosahuje průměrně 50 - 60 bodů. Při nerozhodném výsledku se nastavuje 2 x 5 minut. Není-li ani potom rozhodnuto, musí se hra opakovat.

HÁZENÁ


Počet hráčů: libovolný nad 6, sudý počet (dvě družstva)
Pomůcky: míč na házenou nebo podobný, 2 branky
Doba trvání: cca 30 minut na zápas

Dodržují se všechna hlavní pravidla házené, to znamená, že povoleny jsou pouze 3 kroky s míčem v rukou, při postupu vpřed může jednotlivec driblovat (odrážet míč od země), hráč smí držet míč pouze 3 sekundy, zasahovat míč nohou smí pouze brankář. Góly se hází. Doba hry je zpravidla 2 x 10 - 15 minut.

HOD NA BRANKU


Počet hráčů: libovolný
Pomůcky: tenisák, branka dlouhá 6 m
Doba trvání: do 30 minut

Hráči se rozdělí na dvě družstva. Útočné družstvo ostřeluje branku tenisákem a jeho snahou je vyřadit co nejdříve všechny obránce. V obranném družstvu je určen první brankář a pořadí, ve kterém nastupují další členové družstva. Hru začíná brankář tím, že odpálí míček sevřenou dlaní ( jako při volejbalovém podání) co nejdále do pole. Z místa, kam míček dopadne, musí protivník házet na branku. Když dostane brankář gól, vypadává a nastupuje další člen jeho družstva. Chytí-li, pak opět odpaluje. Poslední hráč - kapitán - má čelit třem ranám (odpálením). Za každý úspěšný zákrok si může vyžádat na pomoc "mrtvého" hráče ze svého družstva. Poté, co vypadne kapitán, nastupuje do branky soupeř. Výhodné je hru hodnotit podle počítaných bodů na branku.

CHYTAČ


Počet hráčů: minimálně 10 lidí (2 družstva)
Pomůcky: míč
Doba trvání: do 30 minut

Dvě družstva o nejméně pěti hráčích stojí proti sobě ve vzdálenosti zhruba pěti metrů. Mezi nimi je chytač, jehož úkolem je chytit míč, který si družstva vzájemně posílají. Mohou míč posílat po straně, mezi sebou, mohou používat různých úskoků a všelijak mást chytače. Ten zase smí odebrat míč hráči, jakmile se mu k tomu naskytne příležitost. Může také sebrat míč v případě, že upadl na zem, nebo jej chytit ve vzduchu. Chytí-li míč, vymění si místo s tím, kdo házel poslední, nebo komu míč odebrat.

KOPANÁ


Počet hráčů: libovolný sudý, nad 6
Pomůcky: míč na kopanou, 2 branky
Doba trvání: cca 30 minut na zápas

Notoricky známá míčová hra. Hraje se většinou na menším hřišti, s menším počtem hráčů (3 - 7) v družstvu. Nejlépe je využít hřiště na házenou, dobře však poslouží i větší rovná louka. Branky jsou vhodné o velikosti 2 x 3 metry (jako na házenou), většinou se však pouze vyznačí z odložených částí oděvu, různých nahodilých předmětů nebo např. stromů. Hraje se bez pravidla o postavení mimo hru (ofsajd), brankáři se mohou střídat, často se hraje i bez nich. Doba trvání zápasu je 2 x 10 - 15 minut.

KROKET


Počet hráčů: 2 - 8
Pomůcky: 10 branek, 2 kolíky, dřevěná palička a barevná koule pro každého z hráčů
Doba trvání: podle počtu a iniciativy hráčů, nad 30 minut

Hru mohou hrát 2 i více hráčů. Maximální únosný počet je 8 hráčů. Každý hráč má dřevěnou paličku a svoji barevnou kouli. Když na něho přijde řada, postaví kouli na vzdálenost násady od základního kolíku a udeří do ní paličkou. Proletí-li koule prvou brankou, má hráč právo na další úder, jinak musí čekat, až na něj přijde znovu řada. Hráči se střídají pravidelně. Koule každého hráče musí proletět brankami 1 - 7, dotknout se na druhém konci kolíku a na zpáteční cestě proletět brankami 8 - 14 a zase narazit do výchozího kolíku. Proletí-li koule brankou, má hráč právo na další úder. Proletí-li koule přes dvě branky, má k dobru ještě dva údery. Proletěla-li již hráčova koule brankou a narazila kdekoliv na hřišti do jiné koule, musí hráč zasaženou kouli odpálit. Přiloží si svoji kouli těsně k zasažené, stoupne na ni a udeří do své koule paličkou. Jeho koule, na níž stojí, zůstane na místě a soupeřova odletí. Jinou možností je, že při odpálení svou kouli nepřišlápne a obě se po úderu odkoulejí. Každá koule, která proletí poslední brankou, se stává pirátem a její majitel smí vyrážet koule soupeřů. Při dvouhře toto pravidlo neplatí. Paličku lze zhotovit ze 70 - 95 cm dlouhé násady, na kterou nasadíme úzké, asi 15 cm dlouhé polínko. Branky jsou ze silného drátu, široké 20 cm a nad zem musí vyčnívat 27 cm.

NA ČÍSLA


Počet hráčů: libovolný
Pomůcky: míč
Doba trvání: 5 - 15 minut

Každý hráč je označen (pojmenován) číslem. Čísla se oznámí a každý hráč si musí pamatovat alespoň celkový počet. Hráči stojí připraveni na obvodu kruhu o průměru 3 - 4 metry, obráceni ke středu, kde leží míč. Určený hráč hlasitě vyvolá některé číslo z těch, která jsou rozdána, mimo svého vlastního - např. 1. Příslušný vyvolaný hráč přiskočí co nejrychleji k míči, zvedne jej a teprve potom sám velí: "STŮJ". Ostatní hráči stojící v kruhu se ihned po vyvolání čísla otáčí a utíkají co nejdál od míče. Na povel "Stůj" se musí ihned zastavit. Vyvolaný s míčem si vybere některého z hráčů (zpravidla nejbližšího) a snaží se jej míčem zasáhnout. Pokud se mu to podaří, obdrží zasažený hráč trestný bod. Hra se zahajuje znovu, vyvolává vždy hráč, který házel - střílel. Své číslo přitom nesmí vyvolat. Stojící hráč, na něhož vyvolaný míří, se míči nesmí vyhýbat, uhýbat (za to obdrží trestný bod), může však hozený míč přímo chytit. Pokud mu míč při chycení vypadne, obdrží trestný bod, pokud jej udrží, nedostává trestný bod nikdo. Vítězem je hráč, který má při ukončení hry nejméně trestných bodů. Hrát se může buď na stanovený čas (do 10 minut), nebo hra končí jakmile některý hráč obdrží předem stanovený počet trestných bodů (např. 5...).

NA JELENA


Počet hráčů: libovolný, nad 8
Pomůcky: 1 - 2 míče
Doba trvání: libovolná, do 45 minut

Procvičení přihrávek, přesných a pohotových hodů, pohybového postřehu a obratnosti. Hráči se rozestaví po obvodu kruhu tak, aby byla jejich vzájemná vzdálenost asi 1,5 až 2 metry. Jeden hráč je zvolen jako "jelen" a může se volně pohybovat kdekoliv uvnitř kruhu. Úkolem hráčů na obvodu je míčem zasáhnout jelena. Podle pohybu a postavení jelena si po obvodu i přes kruh volně přihrávají a na jelena "střílí" zpravidla ten hráč, který je k němu nejblíže a k jeho zasažení má nejlepší příležitost. Střední hráč - "jelen" - uhýbá, uniká střelám, míče se nesmí dotýkat. Hráči na obvodu mohou střílet pouze po přihrávce, pokud se při ní míč nedotkl země. Kdo zasáhne jelena, vymění si sám místo i úlohu. Po kratším rozehrání lze při dostatku hráčů výrazně zvýšit dynamiku hry použitím dvou míčů a určením dvou "jelenů". Hra získá na pohybové náročnosti a na rychlosti. Zásahy a tím i střídání hráčů uprostřed jsou rychlejší.

NETYKAVKA


Počet hráčů: cca 8 - 20 (dvě družstva)
Pomůcky: míč do velikosti 10 cm
Doba trvání: cca 35 minut (při dvou družstvech)

Hrají dvě družstva zhruba po šesti lidech (počet lze snižovat nebo rozšiřovat podle lidí a velikosti plochy, která je k dispozici) na ploše asi 50 metrů dlouhé a 20 metrů široké. Na kratších stranách jsou branky široké asi l,5 metru, viditelně a jasně vyznačené (tyčky, praporky, věci, nehrající diváci atd.). Středem hřiště prochází napříč středová čára, na které zahajují kapitáni hru. Družstva stojí každé na své polovině podle pokynů svých kapitánů a dohodnuté strategie. Kapitáni losují o to, které družstvo první získá míč. Účelem hry je dávat tenisovým, kriketovým nebo zhruba stejně velkým míčem góly do soupeřovy branky. Míč mohou kopat, nést nebo vrhat. V případě, že hráč nesoucí míč je zastaven dotykem soupeře, musí míč ihned předat jinému spoluhráči (odehrát od sebe). Pokud to do 3 vteřin neudělá, může jej rozhodčí vyloučit ze hry. Hraje se 2 x 15 minut se změnou stran v poločase.

ODBÍJENÁ DVOJIC


Počet hráčů: min. 4, sudý počet
Pomůcky: volejbalový míč, síť
Doba trvání: není omezena, u turnajů nad 30 minut

Hraje se na normálním nebo na polovičním volejbalovém hřišti, při zachování prakticky všech volejbalových pravidel. Zvláštní herní činnosti ve dvojicích je vypichování míčů nad polem soupeře, a to míčů letících z vlastního pole i míčů, které si soupeř přihrává nebo nahrává. Stejně tak lze blokovat, smečovat či "tahat" všechny míče, na něž hráč dosáhne přes sító, aniž by se ovšem sítě dotkl. Při hře v poli se míče nesmějí chytat ani házet, přidržovat či tahat, hrát dvojím dotykem, ať se hraje obouruč vrchem či spodem nebo jednoruč spodem či prstovou technikou vrchem. Podání se provádí podle normálních pravidel. Místo pro podání je v šíři 3 metry za zadní čárou pravého rohu hřiště. Hráči se v podání střídají (vždy když mužstvo získá míč po ztrátě podání soupeře). Podání smí být provedeno úderem do volného míče, tj. nadhozeného nebo puštěného z druhé ruky. Jednotlivé sety se hrají do 10 bodů a utkání se hraje na dva vítězné sety.

PŘEBÍJENÁ MÍČKEM


Počet hráčů: libovolný
Pomůcky: tenisák či obdobný míček
Doba trvání: do 30 minut

Velkou hrací plochu rozdělíme na dvě poloviny. Hráči se rozdělí na dvě skupiny o stejném počtu hráčů. Míčkem velikosti tenisáku střídavě hází obě družstva co nejdále na nepřátelskou stranu. Kam míček protivníků dopad (kde se dotknul země), odtamtud se musí házet. Vítězí družstvo, které druhé vytlačí ze hřiště.

SKOROGOLF


Počet hráčů: 6 - 20
Pomůcky: tenisový míček
Doba trvání: 30 minut

Hrají dvě družstva o 3 - 10 hráčích tenisovým míčkem 2 x 15 minut na hřišti zhruba o velikosti 25 x 70 metrů (podle počtu hráčů), rozděleném na dvě poloviny. Dělicí čára musí být viditelně vyznačena (pískem, vápnem, na okrajích vyznačit praporky nebo tyčkami...). Ve středu brankových čar (kratší strany hřiště) jsou vyznačeny kruhy o poloměru 3 metry a uprostřed nich jamky o průměru asi 10 cm. Hra začíná vždy u brankové čáry, míč i strana jsou určeny losem. Úkolem každého družstva je dosáhnout co nejvíce bodů umístěním co největšího počtu míčů do soupeřovy brankové jamky. Bodu můžeme dosáhnut přemístěním míče z vlastní brankové čáry do brankové jamky soupeře takto:
1. míč se smí přihrát odrazem o zem nebo koulením po zemi, nesmí se přihrávat přímým hodem
2. aby hráči mohli vstoupit na cizí polovinu hřiště, musí si nejméně třikrát přihrát
3. aby bod platil, musí si družstvo na soupeřově polovici alespoň jednou přihrát
4. do brankových kruhů nesmí při hře nikdo vkročit. Míč lze vložit do jamky buď vhozením, nebo pádem do kruhu s míčem v ruce
5. míč se nesmí přihrávat ani chytat ze vzduchu bez předchozího dotyku míče se zemí (viz bod l.)
6. nastane-li na hřišti nepřehledná situace, přeruší rozhodčí hru a následuje tzv. rozhoz - vyhodí míč uprostřed čtyř hráčů soupeřících družstev (po dvou z družstva) do vzduchu a míč získává strana, která jej zachytí dřív. Při rozhozu neplatí pravidlo č. 5, míč lze zachytit přímo ze vzduchu.
7. po rozhozu na soupeřově polovině může útočící družstvo získat bod po jedné přihrávce. Pokud se ale přitom dostane na svoji polovinu, pak toto právo zaniká.
8. ve hře registrují auty stejně jako ve fotbale. Při vyhazování míče z autu lze míč zachytit až po jeho dotyku se zemí. To pravidlo platí jen pro vyhazující družstvo.
9. pádem míče do autu, za napadení protihráče a vstup do brankového kruhu získá míč soupeř.

ZAHÁNĚNÁ


Počet hráčů: 6 a více
Pomůcky: míč
Doba trvání: 5 - 15 minut

Pro hru je potřeba delší hřiště, jehož délka je funkcí velikosti a hmotnosti použitého míče. Při házení tenisovým, nebo malým plným míčkem je zapotřebí délky i 50 metrů, při použití větších dutých míčů postačí 30 metrů i méně, podle zdatnosti hráčů. Plocha hřiště je rozdělena středovou čárou, od ní na každou stranu ve vzdálenosti 10 - 15 metrů zpět jsou brankové čáry. Brankové čáry jsou pro celé šířce hřiště rovnoběžné se středovou čárou a jsou od ní vzdáleny 15 - 25 m. Dvě družstva hrají proti sobě, hráči jsou volně rozestavěni na svých polovinách. Kterýkoliv hráč družstva, jež vyhrálo losování, začíná hru hodem z vyznačeného místa pro zahajování. V házení se hráči obou družstev pravidelně střídají a snaží se míč dohodit až za brankovou čáru soupeře. Podaří-li se to, získávají pro své družstvo bod. Druhé družstvo začíná potom další hru hodem ze svého označeného místa pro zahajování. Není-li družstvo zahnané, hází jeho hráč vždy z toho místa, kde byl zachycen - zastaven míč, případně kde byl sebrán ze země. Zdaří-li se zachycení míče přímo ve vzduchu (nesmí spadnout), může házející hráč z místa chycení postoupit dopředu o tři skoky (kroky) a odtud pak hází. Zaháněná se hraje buď na čas (6 - 10 minut), nebo do docílení určeného počtu bodů (4 - 6). V polovině hry se mění strany, zahajovací hod má družstvo, které bylo zahnáno (obdrželo "branku" - bod), nebo které nemělo výhoz v začátku hry. Hází se většinou jednoruč, může se stanovit zda pravou či levou rukou (podle velikosti hřiště), nebo i určeným způsobem obouruč (trčením do prsou, přes hlavu apod.).

ZASAHOVÁNÍ MÍČEM


Počet hráčů: min. 12
Pomůcky: min. 1 míč
Doba trvání: 65 minut

Hřiště se rozdělí na tři části tak, že střední pole je o 2 až 4 metry širší než obě pole postranní. Jedno ze dvou družstev obsadí střední pole, zatímco druhé se rozdělí na dvě poloviny a obsadí obě vnější pole. Cílem hry je to, že družstvo, jež obsadilo obě krajní pole, se snaží míčem (míči) zasáhnout co největší počet hráčů ve středním poli. To se naopak snaží všechny vhozené míče pochytat. Každý míč, který toto družstvo chytí, pro ně znamená bod. Každý zasažený hráč družstva středu platí jako bod pro družstvo postranní. Na pokyn rozhodčího hra začíná. Zasáhne-li hráč jednoho družstva hráče druhého družstva, zůstane hráč v poli a první družstvo získá bod. Hraje se třikrát deset minut. Družstvo, které dosáhlo vyššího počtu bodů, vyhrává. Po odehrání 3 x deseti minut dochází ke střídání polí.